Včlani se

Z včlanitvijo dovoljujete obdelavo osebnih podatkov v evidenci članov društva. Podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam in se hranijo in obdelujejo v skladu z internimi pravili in zakonskimi zahtevami. V skladu z zakonom o društvih, zakonom o varovanju osebnih podatkov in pravili društva izpolni pristopno izjavo vsak član društva. Podatki se zbirajo v društveni evidenci članstva na podlagi osebne privolitve. Namen je zagotavljanje članskih pravic, obveščanje članov ter vodenje evidenc pridobljenih strokovnih nazivov, prejetih priznanj in preostalih nalog v skladu s cilji delovanja društva.
Znesek letne članarine znaša 10€ in velja do konca šolskega leta