O nas

Društvo študentov psihoterapije Slovenije (DŠPTS) je bilo ustanovljeno leta 2008. 
Naše društvo združuje slovenske študente psihoterapije Dunajske Univerze Sigmunda Freuda (SFU), študente s strani Slovenske Krovne Zveze za Psihoterapijo (SKZP) uradno priznanih psihoterapevtskih smeri in edukante iz propedevtike, ki se izobražujejo v sklopu Univerze Sigmunda Freuda.

Naše naloge, cilji in želje
Smo nadobudni študenti, ki želimo širši javnosti približati psihoterapijo in kakovostnejši način življenja. Z raznolikimi projekti, seminarji in predavanji skušamo odpirati diskusije na to temo in čim bolje razjasniti, kakšna je razlika med psihoterapijo, psihologijo in psihiatrijo. Z ozaveščanjem o psihoterapiji skušamo širiti psihoterapevtsko dejavnost v družbi in destigmatizirati to področje v širši javnosti. 

Osrednji cilji in namen društva so: združevanje študentov psihoterapije, zavzemanje za razvoj in za izboljšanje pogojev študija psihoterapije, ter zavzemanje za dodatne študijske interese študentov psihoterapije.
Osnovne naloge našega društva so predstavljanje in zastopanje študentov psihoterapije v Sloveniji ter zaščita njihovih interesov, vzpodbujanje in izvajanje ob-študijskih dejavnosti študentov psihoterapije, sodelovanje z mednarodnimi, tujimi in domačimi študentskimi in strokovnimi organizacijami ter posamezniki s podobnimi nameni in cilji, vzpodbujanje in izvajanje strokovnega in družabnega povezovanja študentov psihoterapije in vzpodbujanje dodatnega sodelovanja in povezovanja z organizacijami, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem. 


Pod naše naloge spadajo tudi aktivno organiziranje in sodelovanje pri projektih namenjenih izboljšanju mentalnega zdravja in dobrobiti udeležencev projektov in  izvajanje založniške dejavnosti s področja psihoterapije in sorodnih znanstvenih disciplin, skladno s predpisi, ki urejajo to dejavnost.