Vabilo na skupščino

Uprava Društva študentov psihoterapije Slovenije, Trg mladinsih delovnih brigad 5, 1000 Ljubljana, na podlagi 17. člena Statuta Društva študentov psihoterapije Slovenije, Trg mladinskih delovnih brigad 5, 1000 Ljubljana, sklicuje

SEJO SKUPŠČINE
DRUŠTVA ŠTUDENTOV PSIHOTERAPIJE,
ki bo v četrtek, 13. 5. 2021, ob 17. uri
na spletu

in predlaga naslednji dnevni red:

  1. OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE:
    Predlog sklepa: Izvolijo se predlagani organi skupščine: Predsednik, sekretar, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija.
  2. PREDLOG PRENOVLJENEGA STATUTA:
    Predlog sklepa: Zaradi drugačne dinamike delovanja društva se je statut nekoliko spremenil. Statut je potrebno pregledati, korigirati (če je to potrebno) in potrditi.
  3. RAZNO.

DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOTERAPIJE SLOVENIJE
Maja Kvartič, predsednica

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.